Mộc Sapa Hotel khách sạn 3 sao bằng gỗ đầu tiên ở Sapa

Mộc Sapa Hotel khách sạn 3 sao bằng gỗ đầu tiên ở Sapa

Mộc Sapa Hotel ,khách sạn 3 sao bằng gỗ đầu tiên và duy nhất nằm trong lòng phố cổ tại thị xã Sapa.


Giá từ : 899,000 VND 1,200,000 Liên Hệ