Cùng khám phá vẻ đẹp của di tích Huyền Trân công chúa

Cùng khám phá vẻ đẹp của di tích Huyền Trân công chúa

Trong bài phụng soạn Bia ký tại đền thờ Huyền Trân công chúa, tác giả Dương Phước Thu đã miêu tả rất kỹ về kết cấu đậm chất Huế


Giá từ : 00 VND 00 Liên Hệ